Kategorije
Događaji

Izveštaj sa vebinara „Kako napisati stručni rad?“

Pedagoško društvo Vojvodine 21.3.2023. bilo je organizator vebinara „Kako napisati stručni rad?“.


Autorka vebinara bila je Svetlana Radović, profesorka Metodologije istraživanja u obrazovanju,
Metodologije pisanja završnog master rada i Socioogije na Visokoj školi strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i urednica Krugova detinjstva – časopisa za multidisciplinarna
istraživanja detinjstva.


Vebinar je bio koncipiran da praktičare, vaspitače, učitelje, nastavnike, stručne saradnike upozna sa
načinom, stilom i pravilima pisanja stručnog rada kao osnovnim načinom komuniciranje stručne
zajednice u kojima se iznose iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse.


Posebna pažnja posvećena je:
citatnim stilovima i etici pisanja stručnog rada, strukturi stručnog rada,
konstruisanju poglavlja i pasusa, građenju argumentacije, izvođenju zaključaka, načinu predstavljanja
rezultata kvantitativnog odnosno kvalitativnog istraživanja, sastavljanju apstrakta i izboru ključnih reči,
izradi bibliografije i tehničkoj obradi rukopisa.


Interesovanje učesnika izraženo pitanjima:

Kako konkretizovati ideju i ne rasplinuti se u pisanju?

Kako navoditi literaturu?

Šta tačno treba da sadrži rad?

Koju formu stručni rad treba da ispuni?

Kako započeti pisanje rada? Kako analizirati rezultate istraživanja?

posvedočilo je o potrebi obrade ove teme među praktičarima te i organizovanja nekog novog susreta.

Izveštaj sastavila:

Svetlana Radović, autorka vebinara „Kako napisati stručni rad?“

Ostavite odgovor