Kako se pretplatiti na časopis „Pedagoška stvarnost“?

Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, br. 413-00-413/2002, časopis „Pedagoška stvarnost“ ima karakter publikacije od posebnog interesa za nauku. Izdavanje publikacije realizuje se u suizdavaštvu sa Katedrom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.


*Uplatom pretplate i popunjavanjem elektronske pristupnice postajete pretplatnik časopisa „Pedagoška stvarnost“. Pretplata se ostvaruje na godinu dana.


Godišnjom pretplatom na časopis “Pedagoška stvarnost”:

● Bogatite stručnu literaturu i biblioteku ustanove;
● Stičete redovan, kontinuiran uvid u stručne tekstove i rezultate aktuelnih pedagoških
istraživanja;
● Kao ustanova obezbeđujete dostupnost stručne literature zaposlenima, čime unapređujete kvalitet
vaspitno obrazovnog rada u ustanovi;

● Dobijate mogućnost konkurisanja za objavljivanje stručnog rada u časopisu;
● Pomažete razvoj naučno istraživačke delatnosti u oblasti pedagogije;
● Štitite, unapređujete autonomiju i integritet profesije pedagoga;

Brošuru o članstvu preuzimi ovde: Brošura – Pretplati se na časopis

Konkurišite za objavljivanje članka u časopisu „Pedagoška stvarnost“ ovde.