Kategorije
Webinari

Kako omogućiti da svako dete participira u projektnom učenju?

Zašto se bavimo ovom temom? Postoji veliko interesovanje za obukama na temu inkluzivnog obrazovanja među našim članovima, pratiocima i praktičarima u obrazovnom sistemu. Inkluzivno obrazovanje je već 15 godina prisutno u našoj obrazovnoj praksi, s obzirom da je 2009. godine zakonom definisan u “krovnom” dokumentu Republike Srbije. Isto tako, inkluzivna praksa je puna izazova. Praktičarima je potrebna podrška i osnaživanje na ovom polju rada. U međuvremenu desile su se velike promene, došlo je da nacionalne reforme predškolstva, implemetirana je nova koncepcija, poznata pod simboličnim imenom Godine uzleta, a promene su nastale i u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

              Značajno je da svi pedagozi u najširem smislu reči, neguju sliku o detetu koja je  data u osnovama programa Godine uzleta. I da veruju u sliku deteta kome je potrebna dodatna podrška da je i ono: jedinstveno, celovito, kreativno, biće igre, usmeren na odnose, društveno biće, sposobno da uči, bogat potencijalima i kompetentno.  

Kategorije
Webinari

Problemi senzorne integracije u vrtiću i školi

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja” (Ajres, 1972.) Kada je sve u redu, obrada senzornih informacija dešava se nesvesno, odnosno bez svesnog razmišljanja i napora. Senzorne draži prožimaju naš svakodnevni život. Putem čula dobijamo informacije o fizičkom stanju našeg tela i okoline koja nas okružuje. Svakog trenutka u naš mozak pristiže jako mnogo senzornih informacija. Mozak mora da organizuje sve te draži, on ih locira, svrstava i uređuje.

Kategorije
Webinari

„Dozvola za granice u saradnji sa roditeljima“

Na stalnoj klackalici između autentičnosti
i pripadanja mi postavljamo svoje granice. Nalazimo se između potrebe da budemo voljeni, potvrđeni, prihvaćeni i potrebe da budemo svoji i specifični. Kada imamo izazov sa ovim balansom često imamo izazov i sa postavljanjem granica. Ovo se usložnjava u podržavajućim profesijama, jer one nisu samo posao, već za mnoge praktičare predstavaljaju i životni poziv.

Kategorije
Webinari

Podsticajno vrtićko  i školsko okruženje za visokosenzitivnu decu

O visokosenzitivnoj (veoma osetljivoj) deci još uvek se, pa čak i u profesionalnim krugovima, malo zna. Svako peto dete je rođeno sa ovom biološkom crtom, podjednako rasprostranjenom među devojčicama i dečacima. Ona se prvenstveno odnosi na osetljivost i reaktivnost nervnog sistema i predstavlja normalnu varijaciju temperament karakteristika (koja nema veze sa patologijom). Istraživanja pokazuju da na napredak visokosenzitivne dece (pogotovo onaj u oblasti socio-emocionalnog razvoja) itekako utiču porodični i vrtićki/školski sistem a da podsticajne vrtićke prakse u značajnoj meri podstiču njihovu psihološku otpornost.

Kategorije
Webinari

Kako organizovati efikasnu individualnu saradnju sa roditeljima i voditi individualni razgovor”

Autorka: Snežana Ilić, psiholog i psihoterapeut sa višegodišnjim iskustvom

Saradnja sa roditeljima, u sve zahtevnijem kontekstu rada prosvetnih radnika, predstavlja područje angažovanja koje je direktno ili indirektno povezano sa svim ostalim oblicima rada bilo da je u pitanju posao vaspitača, odeljenjskog starešine, nastavnika ili stručnog saradnika.

Upravo zbog toga, ona je i jedan od najvažnijih, ali kako istraživanja i praksa pokazuju, i jedan od najizazovnijih područja angažovanja zaposlenih u prosveti.