Kako postati član?

Pedagoško društvo je dobrovoljno udruženje radno aktivnih i penzionisanih, zaposlenih i nezaposlenih diplomiranih pedagoga, odnosno profesora pedagogije i studenata i ostalih koji stručno i naučno proučavaju obrazovanje i vaspitanje koji doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Pedagoškog društva.


*Uplatom članarine i popunjavanjem elektronske pristupnice, svaki član Pedagoškog društva dobija članski broj na osnovu koje koristi predviđena prava.


Članstvo vam omogućava:

● da se pridružite mreži članova Društva i povežete se sa kolegama;
● da imate redovan pristup informacijama o aktuelnim dešavanjima;
● da koristite pogodnosti; kao student ili fizičko lice možete da pohađate seminare, stručne skupove, konferencije, tribine i sve druge aktivnosti u organizaciji Pedagoškog društva Vojvodine po umanjenim cenama; kao zaposleno lice u ustanovi, koja je član Pedagoškog društva Vojvodine, možete profesionalno da se usavršavate po umanjenim cenama od 20%, po osobi;
● da dobijate potvrde i uverenja kao dokaz o učešću u aktivnostima u okviru rada Društva;

● da uspostavite saradnju sa Društvom – da svojom aktivnom podrškom doprinosite vidljivosti rada vaše ustanove u razvoju organizacije, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (kroz status edukatora, partnera, domaćina, organizatora, sponzora, saradnika u realizaciji aktivnosti uživo i onlajn itd.);
● da učestvujete u radu Pedagoškog društva, u svim oblicima njegovog organizovanja i
delovanja;
● da se pridržavate statuta i odluka Skupštine;
● da promovišete, afirmišete, unapređujete autonomiju i integritet profesije pedagoga;

Brošuru o članstvu preuzimi ovde: Brošura -Postani član