STOP (Standardi u obuci profesionalaca prilikom sumnje na izloženost) NASILJU

(Kataloški broj 180, odobrio ZUOV)

Autori i realizatori:
Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka,
VŠSSOV Novi Sad; Marija Zotović-Kostić,
doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet
UNS; Tatjana Žilović, diplomirani psiholog,
Gimnazija „Laza Kostić“, Novi Sad.

Više o seminaru pročitaj OVDE

Video snimak predstavljanja pogledajte ovde ↓