Istorijat

1959. osnovano je Pedagoško društvo NR Srbije

Za delovanje na teritoriji Vojvodine – postojao je Pokrajinski odbor, kasnije i pododbor Pedagoškog društva SRS za AP Vojvodinu

1976. Donet statut Saveza pedagoških društava Jugoslavije 

1977. Menja se naziv – Sa Odbora PD SRS za APV u Pedagoško društvo SAP Vojvodine 

1978.  Doneto je rešenje o upisu u registar udruženja građana, pod nazivom Savez pedagoških društava socijalističke Autonomne pokrajine Vojvodine sa sedištem u Novom Sadu i delatnošću na području SAP Vojvodine. 

1986. Doneto je rešenje o upisu u registar društvenih organizacija pod nazivom Savez pedagoških društava Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu, Vojvode Putnika 1

2011. Zakonom o udruženjima promenjen je naziv Savez pedagoških društava Vojvodine u Pedagoško društvo Vojvodine. 

*2020. Društvo je promenilo sedište, sa Vojvode Putnika 1 na adresu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, ulicu Petra Drapšina 8.