Akreditovani programi stručnog usavršavanja

Kako prostor uči decu?
(kataloški br. 1148 program odobrio Pedagoški zavod Vojvodine)

Autori i realizatori:
dr Otilia Velišek-Braško, pedagog i
psihološkinja Dragica Miražić-Nemet

Više o seminaru pročitaj OVDE


STOP (Standardi u obuci profesionalaca prilikom sumnje na izloženost) NASILJU

(Kataloški broj 180 odobrio ZUOV)


Autori i realizatori:
Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka,
VŠSSOV Novi Sad; Marija Zotović-Kostić,
doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet
UNS; Tatjana Žilović, diplomirani psiholog,
Gimnazija „Laza Kostić“, Novi Sad.

Više o seminaru pročitaj OVDE


Brošuru sa detaljnim informacijama o Akreditovanim programima stručnog usavršavanja Pedagoškog društva Vojvodine preuzmi
ovde.