Osnovni podaci o Pedagoškom društvu Vojvodine

Pedagoško društvo Vojvodine
Petra Drapšina 8
21000 Novi Sad


PIB
: 100730218
MB: 08110212


Broj dinarskog računa: 340-2095-47