O Pedagoškom društvu Vojvodine

Pedagoško društvo Vojvodine osnovano je 1978. godine u Novom Sadu kao dobrovoljno, strukovno udruženje diplomiranih pedagoga i profesora pedagogije koje deluje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.


Misija našeg Društva je unapređivanje mreže pedagoga i ostalih stručnjaka koji se stručno i naučno bave proučavanjem obrazovanja i vaspitanja, kroz razvoj i povezivanje savremene prakse i nauke.
Vizija nam je da budemo lideri u regionu u promovisanju savremenih pedagoških vrednosti i ideja.
Cilj rada ove organizacije je podsticanje i koordiniranje aktivnosti pedagoga Vojvodine, unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse, razvoj pedagoške nauke kroz naučno istraživački rad, povećanje stepena profesionalizma, profesionalne autonomije i odgovornosti pedagoga za unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Kontinuirana edukacija, povezivanje, proširivanje mreže podrške i popularizacija profesije pedagoga čine glavne aktivnosti u našem radu.
Vrednosti kojima se rukovodimo su: timski duh, savremenost, dostupnost i naučna utemeljenost.