Kategorije
Tekstovi i prezentacije

Komunikacija u onlajn okruženju

Dragica Miražić Nemet, stručna saradnica psihološkinja i nastavnica građanskog vaspitanja u OŠ „Sonja
Marinković“
i OŠ „Ivo Lola Ribar“ u Novom Sadu.

Godina za nama donela je mnogo promena i suočila nas sa izazovima koji su zahtevali kako prilagođavanje novonastaloj situaciji tako i razvoj novih kompetencija.

Jedna od značajnijih promena desila se u komunikaciji, i u privatnom, a naročito u poslovnom životu. Od usmene komunikacije „licem u lice“ prešli smo na komunikaciju u virtuelnom prostoru – komunikacija putem mejlova, Viber grupa ili pak sastanci putem Zuma postali su naša svakodnevica. Time su veštine pisane komunikacija dobile na značaju i to naročito u poslovnom svetu. Postalo je jasno da, ukoliko ne poznajemo i ne poštujemo njena osnovna pravila, rizikujemo da budemo pogrešno shvaćeni ili da ne postignemo cilj koji smo želeli.

Jedan autor koji se bavio temom komunikacije kaže da je „poslovno pismo ogledalo onoga ko ga šalje“. Zbog toga je važno da znamo kako uspešno napisati poslovni imejl (kao savremen način slanja poslovnih pisama), kako bismo „drugoj strani“ ostavili utisak da smo ozbilji, profesionalni i vaspitani.
Istovremeno, imejl komunikacija ima svoje prednosti – u poslovnom svetu ona je efikasna i jeftina – besplatno možete poslati informaciju velikom broju ljudi, a sem toga, daje nam i mogućnost čuvanja i dokumentovanja.


Jedan od naročito popularnih vidova komunikacije koji je sve više prisutan, ne samo u privatnom, nego i u poslovnom komuniciranju, je Viber.

Iako ima svoje prednosti, pitanje je da li je komunikacija putem Vibera „poželjna“ u poslovnom svetu i, ako jeste, da li tu treba da važe neka pravila?

Naravno, komunikacija u onlajn okruženju nije samo pisana. Postoji mnoštvo alata za komunikaciju u realnom vremenu, a posebno su popularni Zoom, Google meet, Skype i dr. Prednosti video sastanaka putem ovih alata su u tome što možete videti sagovornika, a pri tom vam ostaje mogućnost deljenja video materijala, linkova i dr.


Aktuelna nastava na daljinu takođe je pred nas postavila izazove koji zahtevaju razvoj novih kompetencija, kako kod učenika tako i kod nastavnika, a glavno pitanje je – da li će, kada prođe epidemija, prestati i nastava na daljinu ili je ovo prilika da unapredimo obrazovni sistem koji će moći da pripremi učenike za budućnost koja ih čeka?

Izazova koje je pred nas postavila komunikacija u onlajn okruženju je puno – od tehničke (ne)pripremljenosti, preko (ne)kompetencija, pa do teškoća koje sa sobom nosi pisana komunikacija. Verovatnoća nesporazuma u pisanoj komunikaciji je veća jer izostaju elementi koje imamo u komunikaciji „licem u lice“ – izraz lica, gestovi, mogućnost da odmah proverimo da li smo dobro razumeli informaciju…

Veštine komunikacije se uče i razvijaju, pa ćemo sva pravila asertivne komunikacije i pristojnog ponašanja, koja važe u usmenoj, primeniti i na pisanu komunikaciju.

Činjenica je da živimo u 21. veku i da sve više segmenata društva koristi prednosti digitalne tehnologije, što znači da ćemo sve više koristiti tehnologuju za komunikaciju sa drugima, te da u tom novom, „virtuelnom“ svetu koji nas čeka, treba da znamo kako da:

  • čuvamo svoju i tuđu privatnost
  • poštujemo svoje i tuđe vreme
  • vodimo računa o autorskim pravima
  • čuvamo se virusa

Webinar na temu komunikacije u onlajn okruženju održan je 28.4.2021. Više o sadržaju predavanja možete saznati u pdf prezentaciji sa ovog događaja.

Snimak ovog webinara dostupan je po ceni kotizacije.
Ukoliko želite da pogledate predavanje, pišite nam na pedagoskodrustvovoj@gmail.com

Ostavite odgovor