Kategorije
Webinari

Problemi senzorne integracije u vrtiću i školi

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja” (Ajres, 1972.) Kada je sve u redu, obrada senzornih informacija dešava se nesvesno, odnosno bez svesnog razmišljanja i napora. Senzorne draži prožimaju naš svakodnevni život. Putem čula dobijamo informacije o fizičkom stanju našeg tela i okoline koja nas okružuje. Svakog trenutka u naš mozak pristiže jako mnogo senzornih informacija. Mozak mora da organizuje sve te draži, on ih locira, svrstava i uređuje.