Kategorije
Webinari

„Dozvola za granice u saradnji sa roditeljima“

Na stalnoj klackalici između autentičnosti
i pripadanja mi postavljamo svoje granice. Nalazimo se između potrebe da budemo voljeni, potvrđeni, prihvaćeni i potrebe da budemo svoji i specifični. Kada imamo izazov sa ovim balansom često imamo izazov i sa postavljanjem granica. Ovo se usložnjava u podržavajućim profesijama, jer one nisu samo posao, već za mnoge praktičare predstavaljaju i životni poziv.