Kategorije
Događaji

Promocija časopisa „Pedagoška stvarnost“

Promocija časopisa Pedagoška stvarnost održana je 4. februara 2021. pod nazivom „Naučni časopisi danas“ – Mogućnosti ostvarivanja saradnje i umrežavanja naučnih časopisa preko zoom aplikacije. Promociji je pristovalo 89 učesnika. Tehničku podršku promociji pružio je Klub nastavnika i roditelja Novi Sad.Osim predstavljanja tri broja časopisa objavljenih u 2020. godini, članice uredništva časopisa i rukovodstva Društva, tokom promocije želele su da pokrenu ili osveže dijalog o
trenutnom statusu, preprekama i mogućnostima naučnih i stručnih časopisa u regionu i šire.

U uvodom delu promocije saslušali smo pozdravnu reč Sanje Rista Popić, predsednice Pedagoškog društva Vojvodine. Sanja je prisutne upoznala sa radom, planovima i ostvarenim rezultatima Pedagoškog društva Vojvodine.

Nakon Sanje, pozdravnu reč je uputila i doc. dr Bojana Perić Prkosovački, glavna urednica časopisa Pedagoška stvarnost. Osim pozdrava, urednica je kratko izložila produkciju časopisa tokom 2020. godine. Posebno izdanje tokom 2020. godine bio je tematski zbornik „Komenskom u čast“. Gost urednik ovog posebnog izdanja bio je prof. dr Zoroslav Spevak sa Oseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. O ovom izdanju, obratila se Lana Tomčić, saradnica uredništva tokom izrade tematskog zbornika „Komenskom u čast“ i predstavila ideju i značaj ovog izdanja.

U ime Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu– suizdavača časopisa, prisutne je pozdravila doc. dr Stanislava Marić Jurišin, sekretarka časopisa Pedagoška stvarnost. Koleginica Marić Jurišin u svom obraćanju istakla je značaj časopisa za razvoj nauke, podršku struke i posebno njegov značaj za obrazovanje studenata pedagogije, pedagoških akademija i visokih škola.

Nakon pozdrava predsednice društva, članica i saradnica uredništva obratile su se kolege koje dugi niz godina imaju dobru saradnju sa uredništvom časopisa, prate časopis, promovišu i podržavaju časopis Pedagoška stvarnost, ali i druge časopise naše i srodnih naučnih disciplina.


Prof. dr Sofija Vrcelj, sa Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta i Odsjeka za pedagogiju je izrazila zahvalnost za učešće na ovom skupu i radost da časopis opstaje pa i napreduje. Predočila je izazove sa kojima se susreću savremeni naučnici i spregu naučno- istraživački rad, njegov istinski dopisnos razvoju nauke i status časopisa. Kategorizacija i uslovi za izbore saradnika i nastavnika na fakultetima uslovljavaju koliko će njihov naučni doprinos biti u odnosu na časopise, viših odnosno nižih kategorija. Nadovezujući se na izlaganje koleginice Vrcelj, prof. dr Ljupčo Keverski sa Univerziteta Sv Kliment Ohridski-Bitola i Pedagoškog fakulteta, izrazio je zabrinutost u vezi sa tim i izneo je dobrobiti umrežavanja i međusobnog podržavanja u radu časopisa i naučnih institucija.

U drugom delu pomocije usledila su izlaganja objavljenih članaka u izdanjima časopisa 2020.godine. Čuli smo prof. dr Tatjanu Mihajlović, prof. dr Slavišu Janjić sa Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofskog fakulteta koji su predstavili svoj članak „Društveno-istorijski kontekst, naučni dometi i aktuelnost školskog i nastavnog procesa Jana Amosa Komenskog“.

Koleginica Elvira Stefanović, stručni saradnik-pedagog OŠ „Petefi Šandor“ Novi Sad i članica Pedagoškog duštva Vojvodine predstavila je prikaz o održanoj akreditovanoj konferenciji susret „godina uzleta“ i škole – budi deo rešenja”,
u organizaciji Pedagoškog društva Vojvodine.

Promocija je održana sa ciljem predstavljanja rada uredništva i produkcije časopisa tokom 2020. godine. Predstavljena su tri izdanja časopisa, simoblično kroz izlaganje autora i
jednog prikaza rezultata konferencije.

Osim primarnog cilja, promociju je obeležila ideja organizatora da pokrene ili osveži dijalog o statusu naučnih časopisa, problemima sa kojima se susreću uredništva časopisa i sa mogućih načinima prevazilaženja problema. Otuda je i naslov promocije bio „Naučni časopisi danas“ – Mogućnosti ostvarivanja saradnje i umrežavanja naučnih časopisa„.

Zaključak promocije sa kojim smo se pozdravili jeste da su ovakvi skupovi neophodni.


Promocije časopisa i drugih izdanja, debate, okugli stolovi i slični događaji kolegama pružaju mogućnost da razmene iskustva, podele znanje, prepoznaju iste ili slične probleme, čuju rešenja, pokažu brigu o drugima i pruže podršku jedni drugima.

Snimak sa ovog događaja u celini možete pogledati ovde, na našoj Facebook stranici.

U Novom Sadu, 28.02.2021. godine

Dr Bojana Perić Prkosovački,
glavna urednica časopisa Pedagoška stvarnost

Ostavite odgovor