Kako do časopisa „Pedagoška stvarnost“?

Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije,
br. 413-00-413/2002, stručni i naučni časopis „Pedagoška stvarnost“ ima karakter
publikacije od posebnog interesa za nauku.

Stručni i naučni časopis „Pedagoška stvarnost“ od 7.5.2024. kategorisan je na ERIH + listi, jednoj od vodećih evropskih indeksa naučnih publikacija. Ovo priznanje potvrđuje kvalitet i međunarodnu relevantnost našeg časopisa u oblasti obrazovanja.

Izdavanje publikacije realizuje se u suizdavaštvu
sa Katedrom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.


Za objavljivanje svog članka u stručnom i naučnom časopisu „Pedagoška stvarnost“ konkurišite ovde.


Na osnovu nove Odluke UO od 24.6.2024. stručni i naučni časopis „Pedagoška stvarnost“ od 1. januara 2025. prelazi na elektronsko izdanje, mogućnost pretplate na časopis obustavlja se od 1. jula 2024. godine.

Svi zainteresovani imaće mogućnost da publikaciju i rad časopisa prate onlajn te časopisu pristupe u elektronskom izdanju.Indeksirano u: