Kategorije
Događaji

Izveštaj sa predavanja „Problemi u razvoju govora i jezika kod dece“

Pedagoško društvo Vojvodine bilo je organizator predavanja na temu „Problemi u razvoju govora i jezika kod dece“ koje je održano 28. 2. 2023. godine u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Autorka predavanja bila je Ljiljana Simić, master defektolog – logoped.

Sadržaj predavanja bio je koncipiran na teorijskoj osnovi razvoja govora i jezika, najčešćim problemima u ovom domenu razvoja kao i praktičnim savetima o načinima podsticanja govorno-jetičkog razvoja kod kuće i u vrtiću.

Autorka je govorila o prvim znacima kašnjenja koje ne treba zanemariti i koji mogu biti prepreka u kasnijem razvoju govora i jezika.

Istaknuti su faktori rizika koji mogu prouzrokovati probleme u razvoju govora i otežati ostvarivanje komunikacije deteta sa okolinom. Takođe, govorilo se o razvoju jezičkih veština od 3. godine i elementima koje treba podsticati i pratiti u ovom periodu. Na kraju, poseban akcenat bio je na veštinama koje bi deca trebala da usvoje pre čitanja i pisanja kako bi adekvatno savladala akademske veštine u školskom periodu.

U toku predavanja istaknuta je potreba za redovnim logopedskim savetovanjem koje bi trebalo da bude standard u praćenju dečijeg razvoja, a posebno kada se primeti kašnjenje u razvoju govora i jezika.

Sa učesnicima je diskutovano o razlozima odlaganja odlaska kod logopeda i o pronalaženju načina kako podstaknuti roditelje da potraže mišljenje logopeda kada za tim postoji potreba.

Na kraju predavanja, diskusija je bila propraćena velikim brojem pitanja od strane učesnika. Najčešće postavljena pitanja su: „Kako ostvariti komunikaciju sa detetom na uzrastu od 2- 3. godine koje ne govori? Kako motivisati roditelje da posete logopeda? Kako u grupnim aktivnostima podsticati razvoj govora i jezika?“. Jedan deo pitanja odnosio se na školski period i podršku deci u učenju vetina čitanja i pisanja.

Prisustvo velikog broja učesnika kao i interaktivna diskusija pokazatelj su velikog interesovanja i želje vaspitača da prepoznaju probleme u razvoju govora i jezika i da se upoznaju sa strategijama stimulacije govorno-jezičkog razvoja u grupi. Značajan broj vaspitača podelio je svoje iskustvo i probleme sa kojima se susreću u procesu ostvarivanju komunikacije sa decom koja imaju ove poteškoće.

Pravilan razvoj govora i jezika omogućava ostvarivanje komunikacije i razvoj socijalnih veština kod dece, a takođe predstavlja prediktor uspešnog ovladavanja akademskim veštinama u školskom periodu. Redovnim savetovanjem sa logopedom omogućava se praćenje razvoja govora i jezika i pravovremeno uključivanje deteta u logopedski tretman kada za tim postoji potreba.

Izveštaj sastavila
Ljiljana Simić

Ostavite odgovor