Kategorije
Događaji

Izveštaj o realizovanom seminaru “Osnove pisanja predloga projekta u obrazovanju”

Dana 22.11.2022. godine u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima grupa entuzijastičnih prosvetnih radnika različitih profila okupila se sa idejom da usavrši svoja znanja na temu pisanja predloga projekata u obrazovanju.

Dan je bio kišovit, neinspirativan što se tiče vremenskih uslova ali za našu autorku i grupu učesnika to nije bio problem. Na samom početku autorka seminara, Doc.dr Bojana Perić Prkosovački, uspešno je sa našim učesnicama kreirala podsicajnu atmosferu za rad, u prijatnom ambijentu Ekološkog centra “Radulovački”u prostoru koji nije slučajno nazvan “košnica”.

Edukacija je započeta igrovnom aktivnošću sa ciljem upoznavanja, a zatim je autorka, koja sebe naziva “pedagogom u medicini“ upoznala prisutne sa ključnim elementima pisanja projekta. Autorka je detaljno objasnila glavne elemente i značaj istih za jedan projekat. Učesnici su zatim podeljeni u grupe, sa ciljem da naprave svoje drvo problema u okviru koga su se bavili definicijom problema kojim bi se bavili u svom projektu, kao i uzrocima koji dovode do problema.

Kako je seminar odmicao grupa je sve više i više bila pričljiva i konstruktivna u radu. Promišljali su u okviru svojih grupa opšte ciljeve kao i specifične, kojima bi voleli da se bave u okviru budućih projekata, ali su se osvrnuli i na projektne aktivnosti kao i indikatore uspešnosti jednog projekta. Autorka je pažljivo pratila rad učesnika davajući im povratnu informaciju o tome šta su dobro uradili kao i o čemu bi mogli još da promišljaju. Tokom grupnog rada čuo se prijatan žamor koji je ukazivao na zaintereosvanost učesnika za rad. U završnom delu sumirano je urađeno i kroz jako lepu igrovnu aktivnost uručeni su sertifikati o učešću.

Tokom edukacije rešili smo brojne dileme i odgovorili na pitanja kao što su: kako definisati problem kojim se projekat bavi, koji su uzroci problema, koja je razlika između opšteg cilja i specifičnih ciljeva, čemu nam služe indikatori uspešnosti i brojne druge. Učesnici su upoznati i sa Matricom logičkog okvira projekta (engl. LFA – Logical framework matrix) i tokom seminara su sastavili jednu matricu.

Jedan od najvećih kvaliteta ovog seminar svakako je dobar odnos i kombinovanje teorije i praktičnog rada na konkretnim projektnim inicijativama učesnika kroz grupni oblik rada.

Učesnici su otišli s osmehom na licu a na osnovu svega urađenog možemo zaključiti da je cilj seminara – osnaživanje zaposlenih za iniciranje i realizaciju projekata u obrazovanju u potpunosti ostvaren.

autor teksta: doc. dr  Bojana Marković, član Pedagoškog društva Vojvodine

Ostavite odgovor